Egységes keretbe foglalja a Smaragd Global Bt., (képviseli Zsiros-Petróczki Kitti) (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott a lujzielete.hu oldalon feltüntetett önismereti tanácsadás és tarot elemzés szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, feltételeit és szabályait.

  1. Szakmai kompentencia határok

A Szolgáltató nem orvos, nem pszichológus, nem pszichiáter, nem pszihoterapeuta, az általa nyújtott szolgáltatások nem minősülnek orvosi gyakorlatnak, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiának. A szolgáltatások nem természetgyógyászati és a nem-konvencionális gyógyító eljárások. A Szolgáltató nem gyógyít és nem is diagnosztizál.

A Magyarországon hatályos jogszabályok értelmében:

  • A Szolgáltató pszichés zavart, vagy egyéb más betegséget nem kezelhet, ezért az ügyfelek pszichés zavar, vagy egyéb betegség kezelése céljából nem kereshetik meg.
  • A Szolgáltató nem nevezhető terapeutának, a foglalkozások nem minősülnek terápiának.

A Szolgáltató gyógyszeres, alkoholos, drogos befolyásoltság alatt álló ügyfél számára nem nyújt szolgáltatást. Amennyiben az ügyfélnél a szolgáltatás nyújtására leegyeztetett időpontban ezek közül bármelyik fennáll, a Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását, valamint a teljes konzultációs díjra jogosult.

  1. Lemondási feltételek

A leegyeztetett, mindkét fél álltal elfogadott időpontok lemondására, az időpont előtt 72 órával van lehetőség telefonon, vagy a hello@lujzielete.hu emailcímre küldött e-mailben. A lemondás ezesetben ingyenes. Az időpont előtt 48 órával lemondott időpontok esetén 50%, az ülés napján lemondott időpont esetén a teljes konzultációs díj fizetendő.

A szolgáltatás díjáról az időpont leegyeztetését követően a szolgáltató díjbekérőt állít ki, amelyet az Ügyfélnek kötelessége kiegyenlíteni 3 napon belül. A díjbekérő kiegyenlítését követően a szolgáltató automatikusan számlát állít ki.

Amennyiben az Ügyfél a megbeszélt időpont előtt minimum 24 órával nem egyenlíti ki a díjbekérő összegét, a Szolgáltató megtagadhatja a teljesítést. Amennyiben a szolgáltatás díjának kiegyenlítését követően az ügyfél a megbeszélt időpontban nem jelent meg személyesen, vagy nem elérhető az előre leegyeztetett online platformon, a Szolgáltató a szolgáltatás teljes díjára jogosult.

Amennyiben a Szolgáltató mondja le az időpontot 48 órával a megbeszélt időpont előtt, úgy köteles a következő szolgáltatást féláron megtartani, aznapi lemondás esetén, az Ügyfél nem fizet a következő foglalkozásért.

A lemondási feltételek szankciói alól kivétel a lázas betegség, baleset és egyéb vis major helyzet.

  1. Titoktartás

Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi adat és információ titoknak minősül. Minden, ami a foglalkozások során, elhangzik szigorúan bizalmas információ. Megállapodnak továbbá abban, hogy egyikük sem jogosult a másik fél által rendelkezésre bocsátott információk, adatok, dokumentumok felhasználására, kezelésére és harmadik félnek történő átadására.

  1. Adatvédelem

Szolgáltató rendelkezik a Magyarországon hatályos jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi szabályzattal. Szolgáltató az Ügyfél nevét és elérhetőségét az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, és azt követően 3 évig kezeli és megőrzi az Ügyféllel létrejött szerződés teljesítésének érdekében és a Szolgáltató azon jogos érdekének érvényesítése céljából, hogy bármely esetleges hatósági eljárás esetén a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fenálltát és kereteit bizonyítani tudja.

 

Hatályos 2022.12.06.-tól visszavonásig.